Puolet Suomen kunnista uskoo lisäävänsä luomun käyttöä

Yli puolet kunnista (57 %) pitää kyselyn mukaan mahdollisena, että heidän kuntansa siirtyisi puurohiutaleiden osalta tarjoamaan pelkästään luomua. Lähes kolmasosa (30 %) arvioi, että luomuun vaihtaminen ei ole mahdollista hinnan, saatavuuden tai hankintasopimuksen tiukkojen kriteerien takia. Kunnista 42 % arvioi, että uusi koulujakelutuki lisää luomumaidon käyttöä heidän kunnassaan. Kunnista 35 % arvioi myös uuden tuen lisäävän luomuhedelmien ja -vihannesten käyttöä kunnan ruokapalveluissa.

Koulujakelutuen lisäksi luomumaidon käyttöä julkisella sektorilla lisää rasvattoman luomumaidon D-vitaminointi sekä pakkaaminen 10 l novoihin. Volyymin kasvun myötä toivotaan myös hinnan hieman alenevan. Hiutaleiden osaltahan hintaero tavanomaiseen ei ole enää kovin suuri. Myöskään hankintasopimukset eivät estä ostamasta luomua, vaikka sitä ei olisikaan mainittu voimassa olevassa sopimuksessa.

  • 12.10.2017