Miksi luomu?

Luomu eli luonnonmukainen tuotanto yhdistää ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat käytännöt sekä huomioi kuluttajien toiveet korkealaatuisista ja luonnollisista tuotteista. Kun ammattikeittiössä pataan ja leikkuulaudalle valitaan luomuraaka-aineita, tehdään moninkertaisesti hyvä valinta.

Mitä luomu on?

Se on tae siitä, että ruoka on tuotettu laadukkaasti ja valvotusti ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointi huomioon ottaen.

Luomumerkki - lue lisää

Luomun ympäristövaikutukset

Luomu säästää niukkoja luonnonvaroja. Kasvien tärkeimmät ravinteet ovat fosfori ja typpi. Keinolannoitteiden fosfori louhitaan kallioperän fosfaatista, jonka varannot riittävät arviolta 40–80 vuodeksi. Ilmakehän typpeä kasvit eivät pysty käyttämään sellaisenaan, joten lannoitetehtaissa siitä valmistetaan kasveille käyttökelpoista typpeä. Luomuviljelyssä ei käytetä keinolannoitteita, joten ravinteetkin säästyvät.

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti auttaa sekä luontoa laajemmin että yksittäistä eliölajia selviämään hengissä erilaisissa poikkeusoloissa, kuten kuivuuden tai taudin uhatessa. Monimuotoisuuden väheneminen on haitallista, sillä se merkitsee sitä, että kasvi- ja eläinlajien kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin heikentyy. Luomutuotannossa pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja pitämään erityisen hyvää huolta, jotta ne säästyisivät seuraavillekin sukupolville. Miten luomu edistää luonnon monimuotoisuutta?

.

Luomu ja eläinten hyvinvointi

Luomu on Suomessa ainoa viranomaisen valvoma tuotantotapa, jossa eläinten hyvinvoinnille asetetaan tavanomaista korkeammat vaatimukset.

Lajinmukaista elämää. Luomueläinten hoidossa ja ruokinnassa otetaan huomioon eri lajien luontaiset tarpeet. Eläimillä on mahdollisuus lajityypilliseen tekemiseen ja väljemmät tilat.

Liikkumisen iloa. Ulkoilu ylläpitää myös eläinten terveyttä: kaikki luomueläimet pääsevät ulos vähintään kesällä. Riittävät tilat myös sisätiloissa sekä liikkumismahdollisuus vähentävät eläinten stressiä, häiriökäyttäytymistä ja sairastelua.

Luontaista ruokaa. Luomueläinten rehu koostuu luomuviljellyistä raaka-aineista, jotka tuotetaan pääasiassa joko omalla luomutilalla tai hankitaan alueen muilta luomutiloilta.  

.

Luomun ravitsemukselliset vaikutukset

Luomutuotannossa ei käytetä torjunta-aineita ja eläinlääkinnässä varoajat ovat tavanomaista pidempiä, joten riski jäämistä tuotteissa on tavanomaista pienempi. Vastaavasti tiukat rajoitukset elintarvikkeiden lisäaineiden käytössä yhdistyy kuluttajien mielessä usein terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Luomu on hyvä vaihtoehto haluttaessa välttää torjunta- ja lisäaineiden saantia. 

Tutkimusten mukaan luomuliha ja -maito sisältävät omega-3-rasvahappoja noin 50 % enemmän kuin tavanomaisesti tuotettu liha ja maito. Omega-3-rasvahappojen riittävä saanti edistää mm. sydämen ja verenkiertoelimistön terveyttä sekä hermoston toimintaa.

Newcastlen yliopiston ekologisen maatalouden professori Carlo Leifertin johtaman tutkimuksen (2014) mukaan valitsemalla luomustandardin mukaisesti tuotettua ruokaa saa enemmän ravitsemuksellisesti edullisia antioksidantteja ja altistuu pienemmälle määrälle myrkyllisiä raskasmetalleja. Tähän mennessä alansa laajimmassa tutkimuksessa analysoitiin 343 aiemman tutkimuksen tulokset luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun ruoan koostumuseroista. Tutkimusryhmä havaitsi, että siirtymällä käyttämään luomuhedelmiä, -marjoja, -kasviksia ja viljoja ja niistä valmistettua ruokaa, voi saada yhtä paljon lisää antioksidantteja, kuin mitä 1-2 lisäannosta kasviksia päivässä sisältää.

.

.

Ruokafaktaa

Ruoantuotantoon liittyvää faktaa löytyy Ruokafakta -sivustolta. Sivustolta löytyy faktaa myös luomutuotannosta sekä tilastoa mm. torjunta-ainejäämistä.