Miksi luomu?

Kun ammattikeittiössä pataan ja leikkuulaudalle valitaan luomuraaka-aineita, tehdään moninkertaisesti hyvä valinta. Luomu eli luonnonmukainen tuotanto yhdistää ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat käytännöt sekä huomioi kuluttajien toiveet korkealaatuisista ja luonnollisista tuotteista. 

Luomu ja ympäristö

Luomu tukee luonnon monimuotoisuutta.

Luomutuotannossa pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja pitämään siitä erityisen hyvää huolta, jotta luonto säilyisi monimuotoisena seuraavillekin sukupolville. Luomun menetelmät tekevät ympäristöstä monille lajeille mieluisan. Monimuotoinen kasvillisuus ja laiduntaminen houkuttelevat hyönteisiä, ja niiden perässä hyönteisiä syöviä lintuja. Maan hyvästä kunnosta huolehtiminen ja eloperäiset lannoitteet lisäävät monimuotoisuutta maan alla. 

Miten luomu lisää monimuotoisuutta?
  • eloperäiset lannoitteet
  • ei kemiallisia torjunta-aineita
  • laiduntavat eläimet
  • monipuoliset viljelykierrot
  • mikrobitoiminta on rikasta ja lierot viihtyvät
Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti 

auttaa sekä luontoa että yksittäistä eliölajia selviämään hengissä erilaisissa poikkeusoloissa, kuten kuivuuden tai taudin uhatessa. Monimuotoisuuden väheneminen on haitallista, sillä se merkitsee sitä, että kasvi- ja eläinlajien kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin heikentyy.

Luomu säästää niukkoja luonnonvaroja kierrättämällä ravinteita.

Luomuviljelyssä ei käytetä keinolannoitteita, joten ravinteet ja keinolannoitteiden valmistamiseen kuluva energia säästyvät. Luomuviljelyssä tehdään taikatemppu: sidotaan mikrobien avulla typpeä ilmasta maaperään. Luonnon omana typpitehtaana viljellään esimerkiksi hernettä ja puna-apilaa. Typensidontaan erikoistunut bakteeri saa kasvilta energiaa ja vastapalveluna luovuttaa kasville typpeä.  Lannoitteena käytetään uusiutumattoman fosfaattimalmin sijaan eloperäisiä aineksia, kuten karjanlantaa. 

Tiesitkö? Kasvien tärkeimmät ravinteet ovat fosfori ja typpi. Fosfori on uusiutumaton luonnonvara, jota louhitaan keinolannoitteisiin maaperän fosfaatista. Maaperän varannot riittävät arviolta 40–80 vuodeksi. Ilmakehän typpeä kasvit eivät pysty käyttämään sellaisenaan, joten lannoitetehtaissa siitä valmistetaan kasveille käyttökelpoista typpeä.

Luomuviljelijä huolehtii maaperästä.

Jopa 95 % maailman ruoantuotannosta on sidoksissa maaperään. Multava maa on luonnonvara, jota häviää tehoviljelyn ja eroosion vaikutuksesta nopeammin kuin uusiutuu. Siksi maasta kannattaa pitää hyvää huolta.

Luomutuotannon menetelmät tarjoavat vastauksia maaperän köyhtymiseen. Luomuviljely perustuukin pitkäjänteiseen ja huolelliseen maan hoitoon, sillä maaperän kunnosta huolehtiminen on edellytys luomuviljelylle. Jotta luomuviljelijä saa satoa, on hänen sitouduttava säilyttämään maaperässä eloperäistä ainesta, lisättävä maaperän monimuotoisuutta ja estettävä tiivistymistä ja eroosiota.

Kun luomuviljelijä pitää huolta maasta, se ehkäisee eroosiota ja auttaa maata kestämään paremmin ääriolosuhteita, kuten kuivuutta tai runsaita sateita. Myös vesistöt kiittävät, kun ravinteet pysyvät pellossa ja kiertävät tehokkaasti eikä kemiallisia torjunta-aineita käytetä. Hyväkuntoinen maa kykenee myös sitomaan hiiltä peltoon.

Luomu ja eläinten hyvinvointi

Luomu on Suomessa ainoa viranomaisen valvoma tuotantotapa, jossa eläinten hyvinvoinnille asetetaan tavanomaista korkeammat vaatimukset.

Lajinmukaista elämää 

Luomueläinten hoidossa ja ruokinnassa otetaan huomioon eri lajien luontaiset tarpeet. Eläimillä on mahdollisuus lajityypilliseen tekemiseen ja väljemmät tilat.

Liikkumisen iloa

Ulkoilu ylläpitää myös eläinten terveyttä: kaikki luomueläimet pääsevät ulos vähintään kesällä. Riittävät tilat myös sisätiloissa sekä liikkumismahdollisuus vähentävät eläinten stressiä, häiriökäyttäytymistä ja sairastelua.

Luontaista ruokaa

Luomueläinten rehu koostuu luomuviljellyistä raaka-aineista, jotka tuotetaan pääasiassa joko omalla luomutilalla tai hankitaan alueen muilta luomutiloilta.  

Laidunnus kuuluu luomuun

Laiduntaminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Laidunnus on kirjattu luomuehtoihin eli se on pakollista kaikille luomunauta- ja luomulammastiloille.

Luomu ja ravitsemus

Kuluttajilta kysyttäessä puhtaus on tärkein syy ostaa luomua. Luomua suosivalle kuluttajalle onkin tärkeää, että ruoassa ei ole antibiootti- tai torjunta-ainejäämiä ja lisäaineiden käyttö on hyvin vähäistä.

Luonnollisen maukasta ilman lisäaineita

Luomutuotteen aromit ja värit ovat peräisin luonnosta: keinotekoisia maku- tai väriaineita ei saa käyttää. Luomu onkin aitoa makua, ilman mitään keinotekoista!

Tällä hetkellä luomussa sallittuja aineita on noin 10 % tavanomaisissa elintarvikkeissa sallituista lisäaineista. Jotkin lisäaineet ovat välttämättömiä elintarviketurvallisuuden kannalta, kuten nitriitti, jonka sallittu määrä on kuitenkin vain puolet tavanomaisesta. Kokonaan kiellettyjä ovat fosfaatit, keinotekoiset makeutus- ja väriaineet, muunneltu tärkkelys sekä aromivahventeet. Lisäksi suurin osa luomussa sallituista lisäaineista on peräisin luonnosta. Koska lisäaineiden käyttö on rajoitettua,

luomutuotteissa käytetään aitoja raaka-aineita.

Riski torjunta-aineiden ja lääkkeiden jäämistä tuotteissa on pienempi

Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita ja eläinlääkinnässä varoajat ovat tavanomaista pidempiä, joten riski jäämistä tuotteissa on tavanomaista pienempi. Eläimiä lääkitään vain harkiten ja tarpeeseen ja eläinperäisen tuotteen varoaika eläimen lääkekuurin jälkeen on kaksinkertainen tavanomaiseen tuotteeseen verrattuna.

Ruoantuotantoon liittyvää faktaa löytyy Ruokafakta -sivustolta. Sivustolta löytyy faktaa myös luomutuotannosta sekä tilastoa mm. torjunta-ainejäämistä.
Tutkimuksen mukaan

valitsemalla luomustandardin mukaisesti tuotettua ruokaa saa enemmän antioksidantteja ja altistuu pienemmälle määrälle myrkyllisiä raskasmetalleja. Siirtymällä käyttämään luomuhedelmiä, -marjoja, -kasviksia ja viljoja ja niistä valmistettua ruokaa, voi saada yhtä paljon lisää antioksidantteja, kuin mitä 1-2 lisäannosta kasviksia päivässä sisältää.

Tutkimusten mukaan

luomuliha ja -maito sisältävät omega-3-rasvahappoja noin 50 % enemmän kuin tavanomaisesti tuotettu liha ja maito. Omega-3-rasvahappojen riittävä saanti edistää mm. sydämen ja verenkiertoelimistön terveyttä sekä hermoston toimintaa.

Kun käytät luomuraaka-aineita ammattikeittiössä,

toimit vastuullisesti.

Tiesitkö, että yli 60% ammattikeittiön ympäristövaikutuksista syntyy käytettyjen raaka-aineiden alkutuotannosta? Raaka-ainevalinnoilla on siis suuri merkitys, kun ammattikeittiö haluaa pienentää ympäristövaikutuksiaan. 

Valitsemalla luomun tuet kestävää ruoantuotantoa, joka mm. säästää luonnonvaroja ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Ympäristön lisäksi luomu tekee hyvää myös ihmisille ja eläimille.

ja vahvistat kilpailuasemaasi. 

On tutkitusti todettu, että asiakkaat arvostavat vastuullisesti toimivia ravintoloita ja ruoan alkuperä kiinnostaa myös ravintolassa syödessä.

Valitsemalla luomun vastaat asiakkaidesi toiveisiin tarjoamalla hyvää tekevää ruokaa.  

Portaat luomuun -ohjelma

auttaa lisäämään luomun käyttöä omaan tahtiin ja kustannustehokkaasti, jotta voit tarjota asiakkaillesi hyvää tekevää ruokaa myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Ruoka-alan ammattilaiset

kertovat käyttävänsä luomua sen hyvän maun ja laadun vuoksi sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Luomu keittiössä

Miten luomun käytössä pääsee alkuun? Entä mistä luomua voi hankkia? Ammattikeittiössä tulee myös kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, jotta tarjotaan luotettavasti luomua. 

Luomu ei ole kallista

Kun luomua halutaan lisätä, ei kannata takertua ostohintaan. Luomu on perustellusti arvokkaampaa, mutta hinnan saa tasoitettua hyvin suunnitelluilla toimenpiteillä.

Mitä luomu on?

Se on tae siitä, että ruoka on tuotettu laadukkaasti ja valvotusti ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointi huomioon ottaen.