Programmet Stegvis mot eko

Stegvis mot eko är ett program för privata och offentliga yrkeskök av olika storlek. Programmets mål är att hjälpa yrkesköken utöka användningen av ekologiska produkter som ett led i verksamheten för hållbar utveckling.  Programmet ger möjlighet att utöka användningen av ekoprodukter i egen takt.

Av de organisationer som är med i programmet uppbärs en årsavgift och en engångssumma för registreringen.

Årsavgifter (årsavgiften är för hela organisationen)

1. (50 000 måltider/år eller mindre)     125 €  
2. (50 000–200 000 måltider/år)    310 €  
3. (200 000 måltider/år eller mer)     620 €  
4. Mer än 200 restauranger i organisationen 1 050 €

Till priserna tillkommer gällande moms.

Av nya organisationer som går med i programmet uppbärs förutom årsavgiften en engångsavgift på 110€ (+ moms) för registreringen. Här ingår de godkännanden som hör ihop med registreringen, ett Eko-stjärnklistermärke (att komma upp på steg två berättigar till det första stjärnklistermärket) samt handledning kring anslutandet till programmet.

Sex steg

I programmet ingår 6 steg och genom att avancera från steg till steg kan köken gradvis utöka sin användning av ekologiska produkter. Man kan ansluta sig till programmet på vilket steg som helst.

Programmet erbjuder:
•    synlighet i restaurangsöktjänsten på programmets webb
•    information till yrkesköken om tillgången på lämpliga ekoprodukter
•    informationsmaterial för kundkommunikation
•    information om ekologisk produktion
•    stöd från andra kök som anslutit sig till programmet
•    ett receptverktyg (Ekomatmaskinen) för att utöka användningen av ekoprodukter.

Hur kan man ansluta sig till programmet

Anslutningsvillkor