Tietosuoja

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 17.2.2023

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustaja(t)

Rekisterinpitäjä: Savon Koulutus Oy
PL 87 (Hehkukatu 1), 70211 Kuopio, p. 017 214 3000 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö: Jukka Kosunen, toimitusjohtaja
jukka.kosunen(at)sakky.fi / p. 044 785 8200

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa: Anu Arolaakso, projektipäällikkö
anu.arolaakso(at)sakky.fi / p. 044 785 4048

Tietosuojavastaava: Jukka Mustonen
tietosuojavastaava(at)sakky.fi / p. 044 785 3944

2. Rekisterin nimi

Portaat luomuun/Luomua ravintola -asiakasrekisteri
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään

 • asiakassuhteen ylläpitämiseksi
 • luomuohjelmaan liittyvistä toiminnoista tiedottamiseen
 • luomuohjelman palveluista tiedottamiseen

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a,b: 

 • rekisteröidyn suostumus tietyissä tapauksissa (mm. markkinointiviestintä) 
 • sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevat henkilötiedot sekä yritystiedot säilytetään niin pitkään, kuin asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi ja lopullisesti. Asiakas voi itse päättää asiakkuutensa näin halutessaan. 

Portaat luomuun -uutiskirjeen voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen alareunassa olevasta linkistä, mikäli tilaaja näin haluaa tehdä. Perumisen jälkeen nimi ja sähköpostitiedot hävitetään välittömästi ja lopullisesti. 

6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, niiden lähteet ja siirto

Tietokentän tai ryhmän nimi Lähde (mistä tieto on peräisin Siirto (minne tieto siirretään)

Ruokapalveluyrityksen tiedot: nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja laskutusosoite

Yrityksen yhteyshenkilön tiedot: nimi ja yhteystiedot

Rekisterin tiedot saadaan luomuohjelmaan liittyviltä yrityksiltä sähköisen rekisteröinnin yhteydessä.   Ei siirretä
Luomua ravintola -uutiskirjeen tilaajat Uutiskirjeen tilauslomake ohjelman nettisivustolla.   Ei siirretä

7. Tietojen luovutus ja julkaiseminen

Tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa. Jos asiakkaalta on lupa, tietoja luovutetaan asiakkaan toimintaan liittyville toimijoille, kuten elintarvikkeiden tuottajille ja tukkutoimijoille sekä luomualan kehittäjille. 

Tietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen julkaisu. Yritystiedot (ilman henkilötietoja) julkaistaan luomuravintola.fi sivustolla asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät, tietojen suojauksen periaatteet ja säilytysajat 

Tietojärjestelmät: Rekisterin tiedot on saatavilla käyttäjätunnuksilla kirjauduttavalta sivustolta, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä, ohjelman toiminnasta vastaavilla henkilöillä sekä verkkosivuston ylläpitäjällä. Sivuston ylläpitäjä on Savon koulutuskuntayhtymän pitkäaikainen luotettava sopimustoimija. 

Manuaalinen aineisto. Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.  

Tietojen säilytysajat. Henkilörekisterissä olevat nimi ja muut tiedot säilytetään niin pitkään, kuin asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi ja lopullisesti. Asiakas voi aina itse päättää asiakkuutensa näin halutessaan. 

9. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi.

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. Tietojenkäsittely ei sisällä profilointia. 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkastaa itseään koskevat tiedot 

 • pyytää tietojensa oikaisemista 

 • vaatia tietojensa poistamista 

 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 

 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen 

 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen kirjaamo@sakky.fi tai tietosuojavastaava@sakky.fi

Suostumuksen peruuttamiseen liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen anu.arolaakso@sakky.fi. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Sakkyn tietosuojavastaavaan, sähköpostiosoite tietosuojavastaava@sakky.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 

tietosuoja@om.fi