Tietosuoja

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 1/2015

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Savon koulutuskuntayhtymä
Yhteystiedot:
PL 87
70101 KUOPIO
puh: 017 214 3000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi Anu Arolaakso
Yhteystiedot PL 87 (Sammakkolammentie 2), 70101 KUOPIO, p. 044 785 4048, anu.arolaakso(at)sakky.fi

3. Rekisterin nimi

Portaat luomuun/Luomua ravintola -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin henkilötietoja käytetään
- asiakassuhteen ylläpitämiseksi
- luomuohjelmaan liittyvistä toiminnoista tiedottamiseen
- EkoCentrian palveluista tiedottamiseen
- tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa

5. Rekisterin tietosisältö

- Yrityksen/organisaation nimi, osoite, laskutusosoite
- yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Portaat luomuun -uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden nimi ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Rekisterin tiedot saadaan luomuohjelmaan liittyviltä organisaatioilta
rekisteröinnin yhteydessä. Lisäksi uutiskirjeen postituslistalla on uutiskirjeen
ohjelman nettisivustolta tilanneiden yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa.
Jos asiakkaalta on lupa, tietoja luovutetaan asiakkaan toimintaan liittyville
toimijoille, kuten elintarvikkeiden tuottajille ja tukkutoimijoille sekä luomualan
kehittäjille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin tietoihin ei ole pääsyä EkoCentrian
ulkopuolisilla toimijoilla. Rekisterin tiedot on saatavilla käyttäjätunnuksilla
kirjauduttavalta sivustolla, johon ei ole muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä ja
sivuston ylläpitäjällä pääsy. Sivuston ylläpitäjä on luotettava toimija.

10. Rekisteritietojen poistaminen

Henkilörekisterissä olevat nimi ja muut tiedot säilytetään niin pitkään, kuin
asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan
rekisteristä välittömästi ja lopullisesti. Asiakas voi myös itse päättää asiakkuutensa
näin halutessaan.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Portaat luomuun -uutiskirjeen voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen alareunassa
olevasta linkistä, mikäli tilaaja näin haluaa tehdä. Perumisen jälkeen nimi ja
sähköpostitiedot hävitetään välittömästi ja lopullisesti.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.