Aloita


Tehkää päätös luomutuotteiden käyttöönottamisesta ja asettakaa tavoitteet luomun käyttömäärälle vuositasolla esim. viiden vuoden ajalle. Luomun käytön lisäämisestä kannattaa tehdä vuosisuunnitelma, jonka mukaisesti tuotteita lisätään asteittain. Tässä vaiheessa on hyvä  tehdä myös päätös ruokalistasuunnittelusta sekä mahdollisista ruokatuotannon toiminnan muutoksista, että luomun käyttöönotto on mahdollista. Muistakaa kertoa myös henkilöstölle luomuohjelmaan liittymisestä ja luomun käytöstä.

.

Määrittele

Jos yrityksellä on useampia toimipaikkoja, määritelkää liitetäänkö kaikki toimipaikat luomuohjelmaan samalla kertaa. Saman rekisteröinnin alla olevien toimipaikkojen tulee käyttää samoja luomutuotteita ja edetä ohjelmassa yhtäaikaisesti. Yrityksen eri toimipaikat/ravintolat voi rekisteröidä omana ryhmänään ja näin ollen ne voivat edetä ohjelmassa eri tahtiin.

.

Rekisteröidy ja nimeä

Aloita rekisteröitymislomakkeen täyttäminen. Voit täyttää lomaketta vaihteittain. Pääset lomakkeelle uudestaan luomillasi käyttäjätunnuksilla.
Nimetkää henkilö, joka toimii yrityksen ja luomuohjelman ylläpitäjän yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilö päivittää lomakkeen tiedot sekä luomusuunnitelman vuosittain ja tiedottaa ohjelman tapahtumista/uutiskirjeistä koko yrityksen henkilöstölle.

Rekisteröinnin jälkeen ohjelman ylläpitäjä ottaa teihin yhteyttä ja auttaa luomun käytön suunnittelussa, jotta saavutatte oman luomutavoitteenne.

Orgnisaatio sitoutuu toimimaan ohjelman ehtojen mukaisesti.

.

Valitse

Valitkaa omaan toimintaanne ja ruokalistallenne sopivat luomutuotteet. Luomun käytön aloittamiseen riittää yksi merkittävä tuote, jota käytetään ruoanvalmistuksessa tai tarjoilussa päivittäin tai vähintään kaksi kertaa viikossa. Portaat luomuun -ohjelmaan pääsee mukaan ottamalla käyttöön yhden luomutuotteen.

.

Varmista,

että valitsemanne tuotteet ovat varmasti luomua. Tämän voi tehdä tarkistamalla, että pakatuissa tuotteissa on viralliset luomumerkinnät. Luomutuotteen toimittajalta tai tuottajalta tulee pyytää luomuvalvonnan asiakirjat, joista selviää, että toimija kuuluu valvontaan ja että, tuotteet ovat varmasti luomua. Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä luomuvalvontaan kuuluvista toimijoista. Toimijoita voi hakea hakupalvelusta.

.

Suunnittele

Tuotteiden valinnan yhteydessä ruokalistasuunnittelu on tärkeää. Luomutuotteiden käyttöönottamista ei ole järkevää tehdä niin, että vaihtaa ruokalistalla olevat tuotteet suoraan vastaaviksi luomutuotteiksi. Luomutuotteiden vaihtamista ruokalistalle voi testata Ekoruokakoneen avulla. Portaat luomuun -ohjelmassa mukana olevat toimijat saavat Ekoruokakoneen kaikki ominaisuudet käyttöönsä mm. sk-pakattujen luomutuotteiden saatavuustiedot. Voit kirjautua Ekoruokakoneeseen samoilla tunnuksilla kuin luomuohjelman lomakkeelle.

.

Tehkää testi

Luomutietämystä voi testata luomutestillä, joka löytyy ohjelman sivustolta. Yrityksen koko henkilöstön on hyvä tehdä testi.

.

Viimeistele

Viimeistelkää luomusuunnitelma ja tarkistakaa, että lomakkeen kaikki pakolliset kohdat on täytetty. Tämän jälkeen lähettäkää suunnitelma ohjelman ylläpitäjälle tarkistettavaksi.

.

Onnittelut!

Kun lomakkeen pakolliset tiedot on täytetty hyväksytysti, saatte näkyvyyden Luomua ravintola -hakupalvelussa. Rekisteröinti on valmis ja teidät on virallisesti hyväksytty Luomua ravintola -hakupalveluun. Juhlat henkilöstön kanssa ovat paikallaan!

.

Tiedota

Muista tiedottaa luomun käytöstä ja Luomua ravintola -tunnuksesta asiakkaille sekä yrityksen henkilöstölle. Tiedottamisessa kannattaa kertoa organisaation tavoitteet ja tahtotila sekä perustelut luomun käytölle. Tiedottamisen avuksi saatte Luomua -tähtitarroja ja runsaasti valmista tiedotusaineistoa. 

.

Päivitä

Lomakkeen tietoja voi päivittää aina tarvittaessa, esim. hakeutua ohjelmassa seuraavalle tasolle. Luomusuunnitelman päivitys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. Päivityksen apuna voit käyttää tarkistuslistaa.