Luomuviestintä

Luomun käytöstä kannattaa kertoa myös asiakkaille, sillä tieto voi olla ratkaiseva tekijä ruokapaikan valinnassa. Luomu-etuliitteen käyttämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei johda asiakasta harhaan. 

A.

Luomu ruokalistalla: mihin kohtaan luomu-sana?

Nimeä luomuksi vain se, mikä on oikeasti luomua. Luomu-etuliitteen käyttämisessä tulee olla varovainen, että ei johda asiakasta harhaan. Mikäli ei ole täysin varma, että ruuan valmistuksessa käytettävät maatalousperäiset raaka-aineet (myös mausteet) ovat luomulainsäädännön mukaisesti tuotettuja, on turvallisempaa sanoa esimerkiksi; "Lounas, jossa on käytetty luomuraaka -aineita (luomuperuna, luomuporkkana, luomujauheliha jne…)".

Ruoka-annosta, joka koostuu useammasta komponentista, kuten esim. peruna, kastike, kasvikset, liha/ kala, voi sanoa luomuannokseksi, jos KAIKKI annoksen maatalousperäiset raaka-aineet ovat 100 % luomua.

Samoin ateria, johon sisältyy pääruoka-annoksen lisäksi esim. juoma, leipä + levite, salaatti ja jälkiruoka, voi sanoa luomuateria / luomulounas, jos KAIKKI aterian osien maatalousperäiset raaka -aineet ovat 100 % luomua.

A

Riista ja luomu

Mikäli ruuan valmistuksessa on käytetty riistaa (kuten hirvi tai poro) tai järvikalaa, ei ateriaa/annosta saa nimetä luomuksi. Riista ja järvikala luokitellaan luonnontuotteiksi. Riistaa tai järvikalaa sisältävä sekä luomuraaka-aineita sisältävästä ateriasta/annokseat voi kertoa ruokalistalla esimerkiksi näin; "Hirvikeittoa, jonka valmistuksessa on käytetty luomuperunaa, luomuporkkanaa, luomusipulia, jne). 

.

EU:n luomulehtilogo

EU:n luomulehtilogo on tarkoitettu ainoastaan luomutuottajien ja -jatkojalostajien käyttöön. Ammattikeittiöt eivät saa käyttää lehtilogoa, vaan luomun käytöstä on kerrottava muulla tavalla. Ruokalistalle tai esim. nettisivuille voi kirjoittaa luomutuotteen yhteyteen luomu-sanan.

Liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan saat käyttöösi luomuviestintäaineistoa ja Luomua-tähtilogon, jota voi käyttää luomun käytöstä viestimisessä. 

.

Luomuviestintää valvotaan

Ammattikeittiöt eivät kuulu Suomessa luomuasetuksen soveltamisalan piiriin. Luomun käyttöä ammattikeittiöissä valvoo kunnan elintarvikevalvontaviranomainen OIVA-tarkastusten yhteydessä. Viestinnässä tulee noudattaa markkinointiviestinnän sääntöä;

kuluttajaa/ asiakasta ei saa johtaa harhaan.

.

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Suomessa markkinavalvonnasta on säädetty sektoreittain, ja valvontaa tekevät useiden eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

Kuluttajavirasto: Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Mainoksen tietojen on syytä olla mahdollisimman täsmällisiä ja kattavia. Markkinoinnissa on myös kiinnitettävä huomiota tiedon selkeyteen ja ymmärrettävyyteen: kokonaisvaikutelma ratkaisee. Perättömät väitteet, virheellisen tiedon antaminen tai tahallinen kuluttajan harhaanjohtaminen ei kuulu hyvään liiketoimintaan ja on lainvastaista.

Käy tutustumassa Ekoruokakoneeseen

Ekoruokakoneen avulla voit suunnitella reseptejä ja ruokalistoja lisäämällä samalla luomutuotteiden käyttöä. Liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan saat kaikki Ekoruokakoneen ominaisuudet käyttöösi.