Luomuviestintä

Luomun käytöstä kannattaa kertoa asiakkaille, sillä se voi olla ratkaiseva tekijä ruokapaikan valinnassa. Kun kerrot luomusta asiakas tietää, että ruoanvalmistuksessa on käytetty puhtaita raaka-aineita, jotka on tuotettu ympäristön ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Samalla teet näkyväksi teidän tekemät hyvät raaka-ainevalinnat.

Luomu-etuliitteen käyttämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei johda asiakasta harhaan.

Mitä luomusta voi kertoa?

Erilaisista vastuullisuusteoista on mukava kertoa asiakkaille. Viestitte ehkä jo ruokahävikin vähentämisestä ja ruoan kotimaisuudesta. Samalla tavalla kannattaa kertoa siitä, että käyttämänne raaka-aineet esimerkiksi edistävät luonnon monimuotoisuutta ja maaperän hyvinvointia, säästävät luonnonvaroja ja ottavat huomioon eläinten hyvinvoinnin. Tätä kaikkea ja paljon muutakin on luomu.

Käytä valmiita materiaaleja ja kerro luomun merkityksestä

Mikä tekee ruoasta luomua?

Visuaaliset infograafit kertovat, mikä tekee eri raaka-aineista luomua.

Luomumerkki-sivusto

Helppolukuista faktatietoa luomun vaikutuksista ympäristöön, eläimiin ja ihmisiin.

Luomun brändiopas

antaa eväitä ja valmiita viestejä luomun tarinan kertomiseen ja materiaalia viestintään.  

Näin voit kertoa luomun käytöstä

Tee luomun käyttö näkyväksi ja kerro siitä ruokalistoilla, ravintolan tai ruokapalvelun tiloissa ja sähköisissä kanavissa.

Klikkaa esimerkkejä ja katso infolaatikoista vinkkejä, miten luomusta voi kertoa asiakkaille.

Kun käytät luomu-sanaa ruokalistalla, ole tarkkana ettet johda asiakasta harhaan. Nimeä luomuksi vain se, mikä on oikeasti luomua. Katso tarkempi ohje alta: Miten kerron luomun käytöstä oikein?

Tässäkin on luomua -merkki kertoo, että ruoka sisältää luomu raaka-aineita. Kaikkien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden ei tarvitse olla luomua, jotta voit käyttää merkkiä. Tallenna logo täältä ja käytä ruokalistalla sekä linjastolla. 

Liittymällä Portaat luomuun -ohjelmaan saat käyttöösi luomuviestintäaineistoa ja Luomua-tähtilogon, jolla voit kertoa luomun käytöstä. 

Kerro ruokailijoille, miksi te käytätte luomu raaka-aineita. Omista arvoista kertominen auttaa ruokailijoita myös ymmärtämään ja arvostamaan heille tarjoiltua ruokaa ja työtä sen takana.

Luomukilot ovat konkreettinen tapa kertoa asiakkaille teidän tekemien valintojen vaikutuksesta. Kun ruokaa tuotetaan suuria määriä, myös luomukilot voivat olla vaikuttavan suuria.

Muista luomuviestinnässä myös sähköiset kanavat. Kerro luomun käytöstä nettisivuilla ja muissa paikoissa, joista asiakkaat etsivät tietoa teistä.

Miten kerron luomun käytöstä oikein?

Kaikesta luomun käytöstä kannattaa kertoa, sillä yksikin luomu on hyvä asia. Näiden ohjeiden avulla kerrot luomun käytöstä luotettavasti.

Miksi luomumerkkiä ei saa käyttää ruokapalvelussa?

Luomutuotteen tunnistaa vihreästä EU:n luomumerkistä. Merkkiä saavat käyttää ainoastaan luomuvalvonnassa olevat toimijat eli luomutuottajat ja -tavarantoimittajat. Koska ammattikeittiöt eivät kuulu luomulainsäädännön alaiseen luomuvalvontaan, ruokapalvelut eivät saa käyttää EU:n luomumerkkiä esim. ruokalistoilla. Luomun käytöstä voi kuitenkin kertoa muilla tavoilla kuten sanallisesti ruokalistamerkinnöillä ja Tässäkin on luomua -merkillä.

100 % luomua

Jotta ruoka-annoksen etuliitteenä voidaan käyttää sanaa luomu, tulee kaikkien maatalousperäisten raaka-aineiden olla 100 %:sesti luomua. Luomuannoksen valmistuksessa voi käyttää ”ei luomuna” ainoastaan luomuasetuksen mukaisia tuotteita, joita ei ole saatavana luomuna. Näitä tuotteita ovat vesi, suola ja hiiva.

Luomuporkkanasämpylä. Kaikki raaka-aineet luomua, pl. vesi, suola ja hiiva. Esim. sisältää luomuvehnäjauho, luomuporkkana, vesi, suola, hiiva.

Porkkanasämpylä luomujauhoista. Esim. sisältää luomuvehnäjauho, porkkana, vesi, suola, hiiva.

Luomu ruokalistalla - mihin kohtaan luomu-sana?

Nimeä luomuksi vain se, mikä on oikeasti luomua. Katso esimerkit tilanteista, joissa luomu-sanan sijaintiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.

Mikäli et ole täysin varma, että kaikki ruuan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet (myös mausteet) ovat luomulainsäädännön mukaisesti tuotettuja, on ruokalistalla turvallisempaa sanoa esimerkiksi Keitto * ja listata keittoon käytetyt luomuraaka-aineet. 

Huomaatko eron?

Luomuhernekeitto. Kaikki raaka-aineet luomua. Esim. sisältää herne*, vesi, liha*, sipuli*, sinappi*, pippuri*, meirami*, suola. Luomua*

Hernekeitto luomuherneistä. Esim. sisältää herne*, vesi, liha, sipuli, sinappi, pippuri, meirami, suola. Luomua*

Ruoka-annosta, joka koostuu useammasta komponentista kuten esim. peruna, kastike, kasvikset, liha/ kala, voi sanoa luomuannokseksi, jos kaikki annoksen maatalousperäiset raaka-aineet ovat 100 % luomua.

Ruoka-annokseen tapaan ateriaa, johon sisältyy pääruoka-annoksen lisäksi esim. juoma, leipä, salaatti ja jälkiruoka, voi sanoa luomuateriaksi / luomulounaaksi, jos kaikki aterian osien maatalousperäiset raaka -aineet ovat 100 % luomua.

Mikäli ruuan valmistuksessa on käytetty riistaa (kuten hirvi tai poro) tai järvikalaa, ei ateriaa/annosta saa nimetä luomuksi. Riista ja järvikala luokitellaan luonnontuotteiksi.

Riistaa tai järvikalaa sisältävä sekä luomuraaka-aineita sisältävästä ateriasta/annoksesta voi kertoa ruokalistalla esimerkiksi näin: Hirvikeittoa, jonka valmistuksessa on käytetty luomuperunaa, luomuporkkanaa, luomusipulia, jne). 

Valvotaanko ammattikeittiöiden luomun käyttöä ja viestintää?

Luomun ja luomuilmaisujen käyttöä ammattikeittiöissä valvoo kunnan elintarvikevalvontaviranomainen OIVA-tarkastusten yhteydessä. Tarkastuksissa tarkistetaan luomun käytön oikeellisuus ja luotettavuus.

Vaikka luomuviestintää koskevia ohjeistuksia on monia, voit pitää myös luomuviestinnässä hyvänä nyrkkisääntönä markkinointiviestinnän sääntöä:

älä johda asiakasta harhaan. ​

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Suomessa markkinavalvonnasta on säädetty sektoreittain, ja valvontaa tekevät useiden eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

Kuluttajavirasto: Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Mainoksen tietojen on syytä olla mahdollisimman täsmällisiä ja kattavia. Markkinoinnissa on myös kiinnitettävä huomiota tiedon selkeyteen ja ymmärrettävyyteen: kokonaisvaikutelma ratkaisee. Perättömät väitteet, virheellisen tiedon antaminen tai tahallinen kuluttajan harhaanjohtaminen ei kuulu hyvään liiketoimintaan ja on lainvastaista.

Miksi on tärkeää, että luomusta viestii oikein?

Luomutuotanto on valvottua tuotantoa, johon liittyy lainsäädäntöä. Ja ihan syystä: valvonnalla ja yhteisillä säännöillä pidetään huolta siitä, että luomu on ja pysyy luomuna läpi ruokaketjun.

Kun jokainen luomuruokaketjun toimija tunnistaa oman roolinsa osana luotettavaa luomuketjua ja toimii luomulainsäädännön mukaisesti, voidaan varmistaa, että luomu on luomua vielä ruokapalvelun asiakkaan lautasellakin.

Katso myös

Luomun käyttäjän käsikirja

on helppokäyttöinen opas, joka auttaa luomuviestinnässä.

Luomuruoka ravintolassa -video

havainnollistaa, miten luomuruoka voidaan merkitä ruokalistalla.