Luomun tietokortit ammattikeittiöille

Luomun tietokorttien avulla voit kertoa luomun hyödyistä tutkittuun tietoon pohjautuen. Tietokortit kertovat ruoantuotannon ja luomun ympäristövaikutuksista sekä luomun vaikutuksesta eläinten hyvinvointiin.

Lataa kaikki tietokortit kerralla:

Luomun tietokortit ruokapalveluille (pdf-tiedosto)


Ruoan ympäristövaikutukset

Ruoantuotannon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät alkutuotannossa. Kiinnittämällä huomio siihen, miten ruoka on tuotettu, ruokapalvelu voi vaikuttaa tarjoamansa ruoan ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksiin.

Lataa tietokortti

Luomun ympäristövaikutukset

Luomun lähtökohtana on tuottaa ruokaa laadukkaasti ja valvotusti ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointi huomioon ottaen. Luomutuotannon menetelmillä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon, kemikaalikuormituksen vähentämiseen ja maaperän hyvinvointiin.

Lataa tietokortti

Mitä luomu tarkoittaa?

Luomu on osa EU:n lainsäädäntöä ja vaatimukset ovat koko EU:n alueella samat. Samoin EU:n ulkopuolelta tulevien luomutuotteiden täytyy täyttää samat vaatimukset luomulle. Julkisissa tarjouskilpailuissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä.

Lataa tietokortti

Luomumaidon ympäristövaikutukset

Valitsemalla luomumaitoa ruokapalvelut voivat varmistua, että lehmät laiduntavat. Laiduntamisella on tutkitusti monia hyötyjä sekä eläinten hyvinvoinnille että luonnon monimuotoisuudelle.

Lataa tietokortti

Luomu tuontituotteissa

Ruokapalvelulla on mahdollisuus vaikuttaa myös tuontituotteiden ympäristövaikutuksiin. Erityisesti intensiivisiltä eli hyvin tehokkaaseen tuotantoon keskittyneiltä alueilta tulevissa tuotteissa luomun ja tavanomaisen ympäristövaikutusten ero on suurempi.

Lataa tietokortti

Luomu ja eläinten hyvinvointi

Luomu on Suomessa ainoa viranomaisen valvoma tuotantotapa, jossa eläinten hyvinvoinnille asetetaan tavanomaista korkeammat vaatimukset. Luomueläimillä on muun muassa enemmän tilaa sekä sisällä että ulkona ja niiden luontaiset tarpeet otetaan huomioon. Sen vuoksi luomuliha ja -maito ovat usein hieman kalliimpia kuin tavanomaiset tuotteet.

Lataa tietokortti

Luomun tietokortit

on tuotettu Luomutetaan ruokapalvelut -hankkeessa yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tausta-aineisto

Luomun tietokortit pohjautuvat tutkittuun tietoon. Tutustu korttien tausta-aineistoon täällä