Varmasti luomua

Vaikka ammattikeittiöt eivät kuulu luomuvalvonnan alle, on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, jotta ammattikeittiökin voi tarjota luotettavasti luomua.

Luomutuotanto on valvottua tuotantoa,

johon liittyy lainsäädäntöä. Ja ihan syystä: valvonnalla ja yhteisillä säännöillä pidetään huolta siitä, että luomu on ja pysyy luomuna läpi ruokaketjun.

Kun jokainen toimija tunnistaa oman roolinsa osana luotettavaa luomuketjua ja toimii luomulainsäädännön mukaisesti, voidaan varmistaa, että luomu on luomua vielä ruokapalvelun asiakkaan lautasellakin.

Mikä on ammattikeittiön rooli osana luotettavaa luomuketjua?

1. Varmista tuote luomuksi

Ruokapalvelun ja ravintolan tehtävänä on huolehtia, että luomuna tarjoiltu tuote on varmasti luomua.

Tunnista luomutuote

Luomutuotteen tunnistat EU:n luomumerkistä. Kuvassa luomumerkki ja esimerkki pakollisista luomumerkinnöistä valmiiksi pakatussa luomutuotteessa. 

Pyydä luomutodistus

Pyydä tavarantoimittajalta luomutodistus tai lataa tavarantoimittajakohtainen todistus täältä.

FI-EKO-201
Suomen maataloudesta

Tuote on luomua, vasta kun se on saanut valvovan viranomaisen hyväksynnän. Luomuksi hyväksytyn tuotteen valmistuksessa saa käyttää ainoastaan luomuraaka-aineita tai luomussa sallittuja tavanomaisia raaka-aineita ja sallittuja lisä- ja valmistuksen apuaineita.

Tunnistat luomutuotteen EU:n luomumerkistä. Kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatusta luomutuotteesta tulee löytyä sekä tavanomaiset pakkausmerkinnät sekä pakolliset luomumerkinnät. Jos tuote on viranomaisen valvojan hyväksymä luomutuote, tuotteen nimessä/mainonnassa saa käyttää luomuviittausta. 

Jalostamattomien maataloustuotteiden (raaka-aineiden) myyntinimityksessä saa käyttää luomuilmaisua ainoastaan, jos se on tuotettu luomusäännösten mukaisesti (tuottaja hyväksytty luomuvalvonnan).

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy hakupalvelu, josta voi tarkistaa, kuuluuko tuottaja/yritys luomuvalvontaan. Luomutuotetta (elintarviketta tai raaka-ainetta) hankittaessa kannattaa aina pyytää toimijalta (myyjältä, valmistajalta tai tuottajalta) ns. asiakirjaselvitys eli luomutodistus.

2. Huolehdi, ettei luomu ja tavanomainen tuote sekoitu toisiinsa

Hyvät toimintatavat varmistavat, että se minkä ruokalistalla sanotaan olevan luomua on varmasti luomua. Huolehdi siis ettei luomutuote sekoitu tavanomaiseen tuotteeseen esim. varastossa puutteellisten tai virheellisten merkintöjen takia. 

3. Luotettava viestintä

Kun pysyvillä ruokalistoilla käytetään tiettyä tuotetta luomuna (esim. maito tai leipä), tulee huolehtia että ruokalistalle merkitty luomu on aina luomua. Jos tuote on poikkeuksellisesti tarjolla ei luomu -tuotteena, poista luomumerkinnät mm. ruokalistoilta.

Luomuvalvonnasta

Luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä

Useissa Euroopan maissa on omat kansalliset tai yksityiset ohjeistukset ja valvonta luomua käyttäville ja siitä viestiville keittiöille. Suomessa tällaista ohjeistusta ja valvontaa ei ole. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

.

Valvottu luomuketju päättyy ammattikeittiöiden ovelle

EU:n säädösten ja ohjeistuksen puuttuminen ei ole este ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytölle. Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että ammattikeittiössä pidetään huolta luomun läpinäkyvyydestä. Koska luomutuotteiden toimittajat kuuluvat luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan terveystarkastaja.

.

Luomutuotannon valvonta

Luonnonmukaista tuotantoa valvotaan pellolta pöytään asti.

Lue lisää luomuvalvonnasta, viranomaisten työnjaosta ja luomutuottajien vuositarkastuksista: