Varmasti luomua

Vaikka ammattikeittiöt eivät kuulu luomuvalvonnan alle, on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan, jotta ammattikeittiökin voi tarjota luotettavasti luomua.

.

.

Tuotteen varmistaminen luomuksi

Tuote on luomua, vasta kun se on saanut valvovan viranomaisen hyväksynnän. Luomuksi hyväksytyn tuotteen valmistuksessa saa käyttää ainoastaan luomuraaka-aineita tai luomussa sallittuja tavanomaisia raaka-aineita ja sallittuja lisä- ja valmistuksen apuaineita.

Kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatusta luomutuotteesta tulee löytyä sekä tavanomaiset pakkausmerkinnät sekä pakolliset luomumerkinnät. Jos tuote on viranomaisen valvojan hyväksymä luomutuote, tuotteen nimessä/mainonnassa saa käyttää luomuviittausta. Jalostamattomien maataloustuotteiden (raaka-aineiden) myyntinimityksessä saa käyttää luomuilmaisua ainoastaan, jos se on tuotettu luomusäännösten mukaisesti (tuottaja hyväksytty luomuvalvonnan).

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy hakupalvelu, josta voi tarkistaa, kuuluuko tuottaja/yritys luomuvalvontaan. Luomutuotetta (elintarviketta tai raaka-ainetta) hankittaessa kannattaa aina pyytää toimijalta (myyjältä, valmistajalta tai tuottajalta) ns. asiakirjaselvitys eli luomutodistus.

.

Esimerkki pakollisista luomumerkinnöistä valmiiksi pakatussa luomutuotteessa:

FI-EKO-201

 Suomen maataloudesta (uusi pakollinen alkuperämerkinnän muoto 1.1.2023 alkaen)

.

.

Luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä

Useissa Euroopan maissa on omat kansalliset tai yksityiset ohjeistukset ja valvonta luomua käyttäville ja siitä viestiville keittiöille. Suomessa tällaista ohjeistusta ja valvontaa ei ole. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

.

Valvottu luomuketju päättyy ammattikeittiöiden ovelle

EU:n säädösten ja ohjeistuksen puuttuminen ei ole este ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytölle. Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että ammattikeittiössä pidetään huolta luomun läpinäkyvyydestä. Koska luomutuotteiden toimittajat kuuluvat luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan terveystarkastaja.

.

.

Luomutuotannon valvonta

Luonnonmukaista tuotantoa valvotaan pellolta pöytään asti.

Lue lisää luomuvalvonnasta, viranomaisten työnjaosta ja luomutuottajien vuositarkastuksista.