Luomutuotannon valvonta

Luonnonmukaista tuotantoa valvotaan pellolta pöytään asti. Valvonnan tavoitteena on varmistaa luomutuotteiden käyttäjälle niiden tuotantovaatimusten mukainen aitous. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on taata tasapuolisuus ja rehellisen kilpailun edellytykset toimijoiden välillä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa.

Viranomaisten työnjako

Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia Suomessa valvovat Ruokavirasto, ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos. www.ruokavirasto.fi 

Valvonta jakautuu viranomaisten kesken seuraavasti:

  • Ruokavirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotetuttuja rehuja ja lisäysaineistoa sekä elintarvikkeiden valmistusta, varastointia ja tukkukauppaa, kaupan pitämistä sekä maasta vientiä ja tuontia
  • ELY-keskukset valvovat luonnonmukaista maataloustuotantoa sekä vähäisen jalostusasteen toimintaa
  • Kuntien terveystarkastajat valvovat luomuelintarvikkeiden vk-kauppaa sekä ammattikeittiöiden luomun käyttöä
  • Valvira valvoo luonnonmukaisten alkoholituotteiden valmistusta, varastointia, tukkukauppaa ja tuontia
  • Tullilaitos valvoo EU:n ulkopuolisista maista tulevia luomutuotteita
  • Avenanmaan maakuntahallitus valvoo kaikkea luomutuotantoa Ahvenanmaalla 

Vuosittainen tarkastus 

Luonnonmukaisen tuotannon aloittava toimija sitoutuu noudattamaan tuotannon ehtoja ja rekisteröityy valvontaan. Ennen toiminnan aloittamista valvoja suorittaa alkutarkastuksen. Tämän jälkeen luomumaatiloja ja luomutuotteita valmistavia tai pakkaavia yrityksiä valvotaan joka vuosi toteutettavilla tarkastuskäynneillä. Luomuvalvonta on maksullista.

Valvontaviranomaisen tunnus on tae tuotteen luonnonmukaisesta tuotantotavasta. Katso tunnukset

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita.