Luomutetaan ruokapalvelut -hanke

Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeen tavoitteena on koko luomuketjun mittainen yhteistyö sekä luomun käyttöönottomallin tutuksi tekeminen ruokapalveluissa. Saman aikaisesti edistetään luomutuotteiden saatavuutta ammattikeittiöille kehittämällä koko luomuketjun yhteistyötä.  

Hanke liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin sekä Suomen Kansalliseen hankintastrategiaan ja uuden kansallisen luomuohjelman tavoitteeseen; 25 % luomua ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisia luomun käytön lisäämisen malleja erilaisille ruokapalveluille, joiden avulla julkisissa ruokapalveluissa tavoitetaan 25 % luomutavoite. Samalla tuetaan ruokapalveluita siirtymään kohti kestävää ruokajärjestelmää, viemään luomutavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan luomuhankintoja.

.

.

Hanketoiminnot

Kehitystyötä tehdään yhdessä 11 ruokapalvelupilotin ja luomuruokaketjun toimijoiden (alkutuottajat, jatkojalostajat, kehittäjät ja tavarantoimittajat) kanssa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat lisäksi päättäjät sekä hankinnoista vastaavat henkilöt. Luonnonvarakeskus tuottaa hankkeen aikana tutkittua tietoa luomun ympäristövaikutuksista, jotta luomutietoutta saadaan lisää niin ammattikeittiöihin kuin heidän sidosryhmilleen.

Ruokapalveluiden luomuttaminen etenee kuuden toimintakokonaisuuden avulla:

  • Luomun käytön nykytilanteen selvitys ja tavoitteiden asettaminen
  • Luomureseptiikan kehittäminen, ruokalistasuunnittelu ja käyttöhintalaskelmat
  • Tuotekehitys yhdessä ketjun toimijoiden kanssa
  • Luomuviestintä ruokapalveluissa ja heidän sidosryhmilleen
  • Markkinavuoropuhelut
  • Luomu osana hankintoja ja tuotannonohjausjärjestelmiä

Katso toteutuksen tarkempi aikataulu.