Tuotteen varmistaminen luomuksi

Tuote on luomua, vasta kun se on saanut valvovan viranomaisen hyväksynnän. Luomuksi hyväksytyn tuotteen valmistuksessa saa käyttää ainoastaan luomuraaka-aineita tai luomussa sallittuja tavanomaisia raaka-aineita ja sallittuja lisä- ja valmistuksen apuaineita.

Kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatusta luomutuotteesta tulee löytyä sekä tavanomaiset pakkausmerkinnät sekä pakolliset luomumerkinnät. Jos tuote on viranomaisen valvojan hyväksymä luomutuote, tuotteen nimessä/mainonnassa saa käyttää luomuviittausta. Jalostamattomien maataloustuotteiden (raaka-aineiden) myyntinimityksessä saa käyttää luomuilmaisua ainoastaan, jos se on tuotettu luomusäännösten mukaisesti (tuottaja hyväksytty luomuvalvontan).

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy hakupalvelu, josta voi tarkistaa, kuuluuko tuottaja/yritys luomuvalvontaan. Luomutuotetta (elintarviketta tai raaka-ainetta) hankittaessa kannattaa aina pyytää toimijalta (myyjältä, valmistajalta tai tuottajalta) ns. asiakirjaselvitys eli luomutodistus.

Esimerkki pakollisista luomumerkinnöistä valmiiksi pakatussa luomutuotteessa:

 
 FI-EKO-201
 Suomen maataloudesta (uusi pakollinen alkuperämerkinnän muoto 1.1.2023 alkaen)

Luomuelintarvikkeiden suomenkielinen alkuperämerkintä muuttui 1.1.2022 voimaan tulleen uuden luomuasetuksen myötä. Uusi merkintä tulee olla käytössä 1.1.2023 lähtien. Lue lisää www.ruokavirasto.fi