Tvärminnen eläintieteellinen asema

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Muu oppilaitos
J. A. Palméns väg, Hanko
10900 Hanko
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/tvarminnen-elaintieteellinen-asema

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran