Sairilan koulu

Peruskoulu/lukio
Joki-Sairilantie 2
50180 , Mikkeli

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran