Sairilan koulu

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Peruskoulu/lukio
Joki-Sairilantie 2, Mikkeli
50180 Mikkeli

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran