Lahdensivun koti

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Hoitokoti/palvelukoti
Piettasenkatu 1, Tampere
33580 https://lahdensivunkoti.fi/

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran