Kivilinna päiväkoti

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Päiväkoti
Palvelukesklus, keittiö, 00099 Helsingin kaupunki
PL 94938 Helsinki
http://www.hel.fi/palvelukeskus

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran