Haikara päiväkoti, ryhmä Hippiäiset

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Päiväkoti
PL 94933, Helsingin kaupunki
00099 Helsinki
http://www.hel.fi/palvelukeskus

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran