Luomutuotannon valvonta

Luomuasetusta (EU 2018/848) ei sovelleta ateriapalvelutoimintaan.  

Useissa Euroopan maissa on omat kansalliset tai yksityiset ohjeistukset ja valvonta luomua käyttäville ja siitä viestiville keittiöille. Suomessa tällaista kansallista ohjeistusta ja valvontaa ei ole. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että ammattikeittiössä pidetään huolta luomun käytön läpinäkyvyydestä. Koska luomutuotteita toimittavat yritykset kuuluvat luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan terveystarkastaja OIVA-tarkastusten yhteydessä. 

Valvonnan tavoitteena on varmistaa luomutuotteiden käyttäjälle niiden tuotantovaatimusten mukainen aitous. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on taata tasapuolisuus ja rehellisen kilpailun edellytykset toimijoiden välillä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa.

Luomuvalvonta Suomessa

Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia Suomessa valvovat Ruokavirasto, ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos. www.ruokavirasto.fi 

Valvonta jakautuu viranomaisten kesken seuraavasti:

  • Ruokavirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotetuttuja rehuja ja lisäysaineistoa sekä elintarvikkeiden valmistusta, varastointia, tukkukauppaa, vähittäiskauppaa, kaupan pitämistä sekä maasta vientiä ja tuontia
  • ELY-keskukset valvovat luonnonmukaista maataloustuotantoa sekä vähäisen jalostusasteen toimintaa
  • Kuntien terveystarkastajat valvovat luomuelintarvikkeiden käyttöä ammattikeittiöissä
  • Valvira valvoo luonnonmukaisten alkoholituotteiden valmistusta, varastointia, tukkukauppaa ja tuontia
  • Tullilaitos valvoo EU:n ulkopuolisista maista tulevia luomutuotteita
  • Avenanmaan maakuntahallitus valvoo kaikkea luomutuotantoa Ahvenanmaalla 

Vuosittainen tarkastus 

Luonnonmukaisen tuotannon aloittava toimija sitoutuu noudattamaan tuotannon ehtoja ja rekisteröityy valvontaan. Ennen toiminnan aloittamista valvoja suorittaa alkutarkastuksen. Tämän jälkeen luomumaatiloja ja luomutuotteita valmistavia tai pakkaavia yrityksiä valvotaan joka vuosi toteutettavilla tarkastuskäynneillä. Luomuvalvonta on maksullista.

Valvontaviranomaisen tunnus on tae tuotteen luonnonmukaisesta tuotantotavasta. 

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita.