LISÄÄ LUOMUA AMMATTIKEITTIÖIHIN – LAINSÄÄDÄNNÖN HELPOTUKSISTA APUA

Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa.
Lainsäätäjä haluaa tukea tuotetestausta ja madaltaa kokeilun kynnystä.

Helpotuksia ja muutoksia on tullut ja tulee vähitellen lisää.
- MMMa 352/2011 Elintarvikelain muutos; ilmoitetut elintarvikehuoneistot (1.9.2011)

  • ensimmäinen iso helpotus, kun siirryttiin hyväksynnästä ilmoitusmenettelyyn
  • ei enää omavalvonnan ja tilojen hyväksymistä
  • toiminnan aloittaminen helpompaa

1258/2011 VNa eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

VNa 164/2016 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun asetuksen (1258/2011) muuttamisesta
– voimaan 15.3.2016

VNa eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
– voimaan 1.2.2017

Hankintalaki
-    Voimaan 1.1.2017
-    Koskee julkisia hankintamenettelyjä
-    Perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin
-    Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 60 000 euro
-    Luomu saa / pitäisi olla hankintakriteeri -> uudessa hankintalaissa kannustetaan ympäristövastuullisiin hankintoihin