Luomutuotteiden hankinta

.

Mistä luomua löytyy?

Luomutuotteita löytyy sieltä mistä muitakin tuotteita: tukkujen valikoimista. Tukkukauppojen luomuvalikoimat ovat viime aikoina kasvaneet huomattavasti. Luomutuotteita käyttävät keittiöt turvautuvat varsinkin sesonkituotteiden osalta myös muihin hankintakanaviin, kuten suoratoimituksiin tuottajilta.

Tutustu markkinaan

Luomutuotteiden saatavuus vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain. On tärkeää tuntea markkinat, jotta voit suunnitella ruokalistan luomun saatavuuden mukaiseksi. Näin elintarvikkeiden ostohinta pysyy kurissa ja pystyt tarjoamaan sesongin makuja.

Ennakoi tarve

Ennakointi parantaa saatavuutta. Mitä pidemmälle luomutuotteiden käyttötarpeen osaa arvioida, sitä varmempaa on saatavuus. Laskelma tuotteiden käyttömääristä on hyvä tehdä ruokalistan tarpeisiin riittävän ajoissa, viimeistään helmi-maaliskuussa, ja ilmoittaa tieto tavarantoimittajille sekä tuottajille. Yhteistyö tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa on tärkeää, jotta tuottajat osaavat tehdä riittävät tuotantosuunnitelmat seuraavaa satokautta varten ja teille riittää luomuraaka-aineita. Sopimusviljely on hyvä keino varmistaa haluttujen luomutuotteiden saatavuus. .

Luomu julkisissa elintarvikehankinnoissa

Luomutuotteiden hankinnan kilpailuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Luomutuotteiden toimittajat eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden toimittamiseen, joten on hyvä pohtia osa- tai rivitarjousten sallimista. Osatarjousten hyväksymisen kautta ostaja mahdollistaa sen, että toimittaja voi tehdä tarjouksen pelkästään luomutuotteiden osalta.

Jos luomutuotteiden määrä on pieni suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai niiden hankkimista puitesopimusten kautta. Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon (60 000 e), menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella pienempiä tavarantoimittajat tarjoamaan tuotteitaan. Puitesopimukset sopivat hyvin sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana. Luomutuotteiden kilpailuttamisessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi innovatiivista hankintakumppanuutta, erikoistuotekilpailutusta tai dynaamista hankintamenettelyä. 

Luomu hankintakriteerinä

Luomu on kansainvälisesti määritelty tuotantotapa. Sen vuoksi julkisissa tarjouskilpailuissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä. Luomu eroaa tässä suhteessa siis lähi- tai paikallisruuasta, joiden avulla elintarviketta ei voida julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä määritellä. Jos haluat luomua lähialueelta, tulee tarjouspyyntöön määritellä luomun lisäksi muita laatukriteereitä. 

Tutustu markkinaan

Jotta tarjouspyynnöt pystytään tekemään niin, että niihin on myös odotettavissa vastauksia, on hyvä tietää millaisia tuotteita markkinoilta löytyy. Ennen tarjouspyynnön julkistamista kannattaa järjestää markkinavuoropuheluita, ja kutsua niihin luomutuottajia sekä -toimittajia. Julkisen ilmoittamisen jälkeen tarjouspyynnöistä kannattaa tiedottaa erityisesti niille toimijoille, joilla on edellytykset tuotteiden toimittamiseen.

Hyödynnä koulujakelutuki

Koulujakelujärjestelmä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön ja sen tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten edistäminen.

Koulumaitotukea tai kouluhedelmätukea voi hakea organisaation omistamille päiväkodeille ja kouluille.
Järjestelmä mahdollistaa luomutuotteille korkeamman tukiosuuden, jolla kannustetaan luomun käytön lisäämiseen ruokapalveluissa vähintään 25 % vuoteen 2030 mennessä

Lue lisää koulujakelutuesta www.ruokavirasto.fi

Organisaatio = koulut ja päiväkodit omistava y-tunnuksellinen organisaatio (valtio, kunta tai yksityinen toimija)

.

Lisätietoa elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden kilpailutuksista ja kriteereistä:

Lähis-opas

Elintarvikkeiden hankintaopas

Hankintalainsäädäntö