Luomutuotteiden hankinta

.

Mistä luomua löytyy?

Luomutuotteita löytyy sieltä mistä muitakin tuotteita: tukkujen valikoimista. Tukkukauppojen luomuvalikoimat ovat viime aikoina kasvaneet huomattavasti. Runsaasti luomutuotteita käyttävät keittiöt turvautuvat myös muihin hankintakanaviin kuten suoratoimituksiin tuottajilta.

Tutustu markkinaan

Luomutuotteiden saatavuus vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain. On tärkeää tuntea markkinat, jotta voit suunnitella ruokalistan saatavuuden mukaiseksi. Näin hinta pysyy kurissa ja pystyt tarjoamaan sesongin makuja.

Ennakoi tarve

Ennakointi parantaa saatavuutta. Mitä pidemmälle luomutuotteiden käyttötarpeen osaa arvioida, sitä varmempaa on saatavuus. Arvio tuotteiden käyttömääristä on hyvä tehdä suunnitteilla olevan ruokalistan tarpeisiin riittävän ajoissa. Yhteistyö tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa on tärkeää, jotta tuottajat osaavat tehdä riittävät tuotantosuunnitelmat seuraavaa satokautta varten ja teille riittää luomuraaka-aineita. Sopimusviljely on hyvä keino varmistaa haluttujen luomutuotteiden saatavuus. 

.

Ravintola C tekee yhteistyötä paikallisen tuottajan kanssa

Ravintolalle tuotetaan varta vasten esimerkiksi erivärisiä porkkanoita. 

Lue lisää... 

.

.

Luomu julkisissa elintarvikehankinnoissa

Luomutuotteiden hankinnan kilpailuttaminen kannattaa suunnitella huolellisesti. Mikäli tarjouspyyntöihin vastaajalta edellytetään luomutuotteita, se saattaa vähentää tarjoukseen vastaavien toimijoiden määrää ja siten vaikeuttaa koko hankinnan tavoitteiden toteutumista. Vastaavasti luomutuotteiden toimittajat eivät välttämättä pysty sitoutumaan kaikkien tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden toimittamiseen. Osatarjousten hyväksymisen kautta ostaja voi mahdollistaa sen, että toimittaja voi tehdä tarjouksen pelkästään luomutuotteiden osalta.

Jos luomutuotteiden määrä on pieni suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai niiden hankkimista puitesopimusten kautta. Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon (60 000 e), menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja saattavat houkutella pienempiä tavarantoimittajat tarjoamaan tuotteitaan. Puitesopimukset sopivat hyvin sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.

Luomu hankintakriteerinä

Luomu on kansainvälisesti määritelty tuotantotapa. Sen vuoksi julkisissa tarjouskilpailuissa luomua voi käyttää tuotteen laatua määrittelevänä hankintakriteerinä. Luomu eroaa tässä suhteessa siis lähi- tai paikallisruuasta, joiden avulla elintarviketta ei voida julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä määritellä. Jos haluat luomua lähialueelta, tulee tarjouspyyntöön määritellä luomun lisäksi muita laatukriteereitä. (Materiaalia aiheesta tulossa.)

Tutustu markkinaan

Jotta tarjouspyynnöt pystytään tekemään niin, että niihin on myös odotettavissa vastauksia, on hyvä tietää millaisia tuotteita markkinoilta jo löytyy. Julkisen ilmoittamisen jälkeen tarjouspyynnöistä voi tiedottaa erityisesti myös niille toimijoille, joilla on edellytykset tuotteiden toimittamiseen.

Hyödynnä koulujakelutuki

Koulujakelujärjestelmästä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön ja sen tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisten ruokailutottumusten edistäminen.

Koulumaitotukea tai kouluhedelmätukea voi hakea/saada organisaation omistamille päiväkodeille/kouluille.
Järjestelmä mahdollistaa luomutuotteille korkeamman tuen, jolla kannustetaan kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen 20 prosentin luomuosuuden saavuttamista julkisissa keittiöissä vuonna 2020. Lue lisää www.ruokavirasto.fi

Organisaatio = koulut ja päiväkodit omistava y-tunnuksellinen organisaatio (valtio, kunta tai yksityinen toimija)

.

.

Lisätietoa elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden kilpailutuksista ja kriteereistä:

Lähis-opas

Hankintalainsäädäntö

Euroopan komission tuotekohtaiset ohjeet, elintarvikkeet ja ateriapalvelut