Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantie

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Peruskoulu/lukio
Runonlaulajantiet 40, Helsinki
00420 Helsinki

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran