Hoplaxskolan

Ruokapalvelu ei ole avoin kaikille

Peruskoulu/lukio
Solnantie 18-20, Helsinki
00330 Helsinki

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran