Hoplaxskolan

Peruskoulu/lukio
Solnantie 18-20
00330, Helsinki

Ravintolassa käytetään luomua

= runsaasti
= melko paljon
= jonkin verran