02.10.2017

Luomun suosio kasvaa edelleen

Elintarvikkeita jalostavat yritykset uskovat luomun kasvuun, kertoo tuore selvitys. Luomulle luovat imua vastuullisuuden vahvistuminen, sertifioitu laatujärjestelmä ja luomun vetovoima vientimarkkinoilla. Kasvun haasteista keskeisin on luomuraaka-aineiden saatavuus.

Yrityksissä on tunnistettu luomun kysynnän käänne niin Suomessa kuin maailmalla. Myös kuluttajien kiinnostus hyvinvointiin ja vastuullisuuteen on pantu merkille. Luomu nähdään mahdollisuutena erilaistaa tuotteita.

Tiedot käyvät ilmi Pro Luomun selvityksestä ”Katse mahdollisuuksiin – Elintarvikevalmistajien näkemykset luomun tulevaisuudesta”, johon haastateltiin alkuvuoden aikana yhteensä 25 elintarvikeyritysten edustajaa. Selvityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää