Portaat luomuun | Uutiskirje | Hyväksy kuvat

Tavoittele luomutähteä!

Uusi porras käyttöön

Portaat luomuun -ohjelmaa kehitetään jatkuvasti käytännön kokemusten ja palautteiden mukaisesti vastaamaan paremmin keittiöiden tarpeita. Edellinen uudistus vuonna 2010 koski portaiden määrän lisäämistä sekä ohjelman viemistä sähköiseen verkkoon. Nyt tehtävä muutos lisää edelleen portaiden määrää yhdellä. Samalla tuodaan ohjelmaan liittymiskriteereihin luomutuotteiden määrän rinnalle käyttöprosentit. 

Tähti-porras kertoo huippukäyttäjistä

Yhden portaan lisääminen ohjelmaan antaa jatkossa paremman mahdollisuuden edetä 4. portaalta seuraavalle tasolle. Käytännössä uusi porras tulee nykyisten 4. ja 5. portaan väliin. Ohjelmassa on siis jatkossa kuusi porrasta.

Uuden 5. portaan kriteeri on 20 luomutuotetta vähintään 2 krt/vko. Tähti-portaan kriteeri on sama kuin 5. portaalla aikaisemmin, eli käytetään runsaasti luomutuotteita jokaisesta raaka-aineryhmästä.

Jos keittiösi tai organisaatiosi on nyt hyväksytty 5. portaalle, tämä hyväksyntä on edelleen voimassa. Tähti-portaalle voi hakeutua päivittämällä luomusuunnitelman ohjelman sivustolla. Rekisteröitymislomakkeella Tähti-porras on yhtä kuin 6. porras. Kun keittiö hyväksytään ns. 6. portaalle, se saa diplomin, jossa on Tähti.

Tällä hetkellä sivustolla tehdään vielä päivitystöitä. Tähti-portaalle hakeutuminen on mahdollista tämän viikon (17 vko) lopulla tai viimeistään ensi viikon alussa.

Uusi portaikko ja kriteerit löytyvät ohjelman sivustolta www.portaatluomuun.fi

Luomun käyttöprosenttien käyttöönottaminen

Uuden portaan käyttöönottamisen yhteydessä ohjelmaan liittymiskriteereihin luomutuotteiden määrän lisäksi otetaan asteittain käyttöön luomun käyttöprosentit. Käyttöprosentit muutetaan todellisiksi kriteereiksi sen jälkeen kun saadaan tarkempaa tietoa ohjelmassa mukana olevien keittiöiden käyttömääristä.

Porraskohtaiset käyttömääräprosentit löytyvät ohjelman sivustolta www.portaatluomuun.fi

Käyttöprosenttien laskemiseen työstetään kevään aikana ohjelman extranet-sivustolle työkalu, jonka avulla prosenttien laskeminen tapahtuu yhdenmukaisesti. Laskentatyökalu on ensin kevään aikana testikäytössä, minkä jälkeen käyttöä laajennetaan kaikille liittyneille keittiöille. 

Miksi käyttöprosentit liitetään kriteereihin

Prosenttien käyttöönottamisella saadaan tarkempaa ja luotettavampaa tietoa ammattikeittiöiden luomun käytön kehittymisestä. Ammattikeittiöiden käyttövolyymit ovat luomumarkkinoiden kehittämiselle merkittäviä. Jotta luomutuotteiden käytön kehittymisestä voidaan viestiä muuta luomuketjua, ja nimenomaan luomutuottajia, tarvitaan pelkkien käytettävien luomutuotteiden määrän lisäksi tietoa myös käyttömääristä. Käyttömäärien kasvu antaa varmuutta luomutuottajille ammattikeittiöiden kysynnän kasvamisesta ja todellisuudesta.

Jatkossa käyttöprosenttien käytön vakiinnuttua, ohjelman sivustolla tullaan informoimaan eniten luomua käyttävät organisaatiot ja keittiöt. Julkisen ja yksityisen sektorin luomun käytön kehittymistä seurataan ja siitä informoidaan omina ryhminään.

Portaat luomuun -ohjelma mukana Lähiruoka & luomu -messuilla 26.4.2013

Portaat luomuun -ohjelma on esillä ensi viikonvaihteessa järjestettävillä Lähiruoka & luomu -messuilla pe 26.4.2013. Messujen avajaisissa luovutetaan yhdelle uudelle ohjelmaan liittyneelle organisaatiolle diplomi sekä ohjelmassa mukana olevalle ravintolalle ensimmäinen Tähti-portaan diplomi.

Messuilla voi vierailla maa-  ja metsätalousministeriön osastolla 2k61 koko viikonlopun ajan.